Dan   ANGHELESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOG

Atomul în filatelia română

1947 -  1998

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti 1999


 

 

 

 

           Tematica ATOM este bogat reprezentată în filatelia română, în special în ultimele două decenii, atât prin conţinutul (personalităţi,  realizări  şi  evenimente ştiinţifice, fizica atomului şi nucleului, energetică nucleară)  cât  şi  prin natura pieselor (mărci, întreguri poştale, obliterări). Considerăm  utilă  semnalarea  primelor  apariţii:  1947     marcă  poştală,  1958 –  plic,  1960 –  carte poştală, 1967 – obliterare.

 

            Amploararea acestei teme  n-ar fi fost posibilă fără continua muncă a unor împătimiţi ai filateliei: în primul rând Dl. Dan N. DOBRESCU,  iniţiator  şi organizator de expoziţii, iniţiator şi machetator a numeroase obliterări şi întreguri  poştale;  de  asemenea  Domnii  Florin  PATAPIE –  RAICU  (Iaşi),  Ioan

PUŞCAŞ (Satu Mare), Dan ŢĂRAN (Timişoara), autori de obliterări. Nu trebuie uitaţi nici cei de la Poşta Română cu contribuţii la editarea efectelor poştale - Ionel CUEJDEAN (din păcate dispărut dintre noi), Dl. Aurelian  DÂRNU  precum şi Dna. Gaşpar; şi mulţi, mulţi alţii, cunoscuţi şi necunoscuţi.

 

            Precizăm că aria unei teme  constituie o opţiune  strict  personală;  în catalog au fost incluse piese, apărute până la  31.12.1998,  al  căror  conţinut  atomic este evident.

 

            Mulţumiri   deosebite   colegului  şi  prietenului Dan  N.  DOBRESCU pentru îndelungata şi fructuoasa colaborare în elaborarea şi realizarea multor piese precum şi pentru editarea acestui catalog.  

 

 

Prof. Dan ANGHELESCU

Preşedinte Comisia de Filatelie Tematică

Federaţia Filatelică Română


 

1.    M A R C O F I L I E

 

            ATOMUL  este  un subiect  nou în marcofilia din ţara noastră,  prima ştampilă  cu această  temă  fiind aplicată cu ocazia unei expoziţii filatelice, la Roman (dată variabilă, 7 - 10 decembrie 1967) cu simbolul atomic  (expresie a  tehnicii  moderne) alături de clasicul simbol poştal, goarna.

 

La început, subiectul rămâne puţin exploatat, până în 1980 existând doar  7 piese, pentru ca apoi numărul lor să crească repede, conform tabelului.

 

Interval

1967-1980

1981-1985

1986-1990

1991-1998

Număr obliterări

7

39

54

69

 

            În total există 169 obliterări, la  care  se  adaugă  o  ştampilă  de  zi,  utilizată curent pentru anularea mărcilor de francare la ghişeul CERNA VODĂ ATOM (dependent evident de oficiul poştal CERNAVODĂ) precum şi câteva francaturi mecanice.

 

            Cele 169 de ştampile au fost folosite de oficii poştale din 27 de localităţi.  Pe primul loc se situează Bucureşti (63 obliterări), urmat de Iaşi (36), Satu Mare (15 piese, toate în perioada 1981 – 1988), Timişoara (7), Cernavodă (5, referitoare la intrarea în activitate şi funcţionarea  centralei  nucleare  electrice); urmează încă 22 de oficii poştale, cu numere mai reduse (în 12 localităţi există câte o singură obliterare).

 

            Analizând conţinutul tematic, se constată că  acesta,  într-o  primă  perioadă (1967 – 1983, cu 29 piese) este destul de sărac; 9 obliterări reproduc numai simbolul atomic, fără a-l plasa într-un context mai larg,  9 se refră la prevenirea unui eventual război nuclear şi doar 11 ating subiecte diversificate, compatibile cu plasarea într-un exponat (în diferite contexte).

 

            Din 1984 se observă o  schimbare  în  optica  iniţiatorilor  de  ştampile  şi  a machetatorilor,  un  rol  esenţial în această schimbare  revenind  expoziţiilor “Ştiinţă şi tehnică”, organizate de cercul IPA şi gruparea de filatelie tematică omonimă.  Simbolul  atomului, ca  atare, se  regăseşte doar pe 14 obliterări. Apar subiecte “cu miez”, referitoare la personalităţi şi  descoperirile lor,  proprietăţi  esenţiale  ale  materiei,  institute  şi  programe de cercetare, aplicaţii nominalizate ale atomului.

 

Rezumându-ne numai la câteva aspecte, semnalăm citarea a 20 reprezentanţi ai ştiinţei mondiale şi 16 fizicieni români, iar unele  dintre  descoperirile  evocate  sunt, din punct de vedere filatelic, premiere mondiale. Noţiunea modernă de quark, originea energiei solare, elementele  transuraniene şi altele apar,  în  filatelie, pentru prima dată în cea românească.

 

Modul de prezentare al obliterărilor.

 

Primul rând începe printr-un simbol numeric, de forma x/y, x fiind numărul  de ordine (cronologic) al ştampilei din anul y, redat prin ultimele  două  cifre.  Urmează localitatea (cu sau fără codul poştal, după caz) şi data scrisă aşa cum apare pe ştampilă (cifre arabe sau romane, eventual  luna în  litere).  Iniţialele FV arată că este vorba de o ştampilă cu dată variabilă, precizată prin  intervalul temporal de aplicare sau, când acesta este necunoscut, prin simbolul ~ .

 

Caracteristicile obliterărilor, cu accent pe aspectul tematic atom, sunt subîmpărţite în 5 categorii, de la A până la E.

 

A.    Textul obliterării. În unele cazuri, o parte din text, neesenţială dpdv tematic, este eliminată (reprezentată prin  ….) sau redată rezumativ (între paranteze).

B.    Desen. Inscripţia ş.a. (şi altele) arată existenţa unor elemente grafice care nu aparţin tematicii atom.

C.    Conţinutul tematic. Este exprimat prin 11 categorii, primele 10 redate prin numere, ultimul printr-un simbol.

  1. Personalităţi
  2. Propietăţi ale materiei

2.1.  Legi, generalităţi

2.2.  E = mc2

2.3.  e = hn

2.4.  Alte formule

  1. Constituenţi ai materiei (de la moleculă până la particule

elementare)

  1. Radioactivitate şi elemnete radioactive

4.1.  Generalităţi

4.2.  Uraniu

4.3.  Radiu

4.4.  Alţi nuclizi radioactivi

       5.   Reacţii nucleare

6.   Optică fotonică (emisia luminii, laser)

7. Raze X şi radiologie

          7.1. Raze X

          7.2. Radiologie

8. Fizica atomică şi nucleară experimentală

          8.1. Institute de cercetări

          8.2. Programe de cercetare, şcoli speciale

          8.3. Instalaţii experimentale

9. Aplicaţii

          9.1. Energetică nucleară

          9.2. Nave cu propulsie nucleară

          9.3. Aplicaţii cosmice

          9.4. Diverse alte aplicaţii

10. Protecţia mediului ambiant (inclusiv prevenirea războiului nuclear)

 


           Simbol atomic

D. Ocazia aplicării ştampilelor

a.     Evocarea unei personalităţi

b.    Eveniment (ştiinşific, tehnic, social)

c.     Aniversare eveniment

d.    Simpozion, congres, conferinţă, …

e.     Expoziţie filatelică

f.      Alte ocazii

 

            Desigur, există şi  posibilitatea unor ocazii  multiple, dacă, de  exemplu,  este vorba de evocarea unei personalităţi la un simpozion organizat în cadrul unei expoziţii, clasificarea va fi: e şi d şi a

E. Diverse

·         Ştampilă aplicată pe întreg poştal (codul, între paranteze)

·         Ştampilă aplicată pe un plic special cu marcă adezivă (tirajul - dacă este cunoscut – între paranteze)

·         Ştampilă aplicată şi cu tuş de altă culoare decât cea neagră, obişnuită (culoare)

·         Particularităţi


 

 

1 9 6 7

 

1/67    ROMAN, 10.12.67; FV 7-10 decembrie 1967

 

                                                              A: EXPOZIŢIA FILATELICĂ ROMAN 7-10 Decembrie 1967

                                                          B: Simbol atom, goarnă poştală

                                                         

C:            D: e

 

 

 

 

1 9 7 5

 

1/75      PITEŞTI, 28-XII-1975

 


                                                                A: EXPOZIŢIA FILATELICĂ “PITEŞTI 75”

B: Molecula de benzen, cu poziţionarea celor 6 atomi de carbon, inclusă în tema oraşului Piteşti

                                                          C: 3    D: e    E: II

 

 

 

1 9 7 6

 

1/76      CRAIOVA, 23.5.76

 

                                                                A: COLEGIUL  /  POPULAR  /  Nicolae  / Bălcescu

                                                          B: Simbol atom (traiectorie electronică) înconjurând o carte deschisă, ş.a.

                                                         

C:            D: c    E: I (0121/76)

 

 

1 9 7 9

 

1/79      CĂLĂRAŞI, 14 9 79

 


A: 20 DE ANI DELA DAREA  IN  /  EXPLOATARE A  / SPĂRGĂTORULUI  /  DE      GHIATA  /  ATOMIC “LENIN” – 1959-1976

                                                                B: Imagine vas (vizibil numele vasului)

                                                                C: 9.2  D: c    E: III (roşu)


 

 

1 9 8 0

 

1/80      BUCUREŞTI-45, 05.05.1980

 

                                                                A: EXPOZIŢIA FILATELICĂ “TINERE GENERAŢII”

                                                                     2H2  + O2  =  2H2  O  /  a2   +  b2  =  c2  /  E =   mc2

                                                                B: Dantelatură de marcă (în interior formulele citate)

                                                                C: 2.2  3  D: e    E: II  IV (eroare de machetare:

                                                                     (E =   mc2   în loc de E =   mc2  )

 

 

 

2/80      ORADEA – 1, 29 09 80; FV 29 sep – 4 oct 1980

 


A: Expoziţia  /  filatelică  /  omagială  /  75 ani SINTEZA / ORADEA  /  29.09 –      4.10.1980

B: Desen simbolic, având în centru imaginea unei molecule, cu poziţionarea      atomilor

                                                                C: 3    D: e şi c  E: II

 

3/80      BACĂU 1, 18.11.1980

 

                                                                A: CONSTITUIREA CERCULUI FILATELIC ŞTIINŢĂ TEHNICĂ

                                                                B: Simbol atom, ş.a.

                                                               

C:            D: e şi b  E: II

 

 

 

 

1 9 8 1

 

1/81      BUCUREŞTI, 15 IULIE 1981

 

                                                                A: Festivalul Naţional “Cântarea României”

                                                                B: Simbol atom suprapus imaginii unei flăcări

                                                               

C:            D: f     E: II (FDC)

 

 

 

 

 

2/81      TIMIŞOARA, 22.10.1981

 

                                                                A: a III-a sesiune anuală * PROGRESE  /  ÎN FIZICĂ ; E mc2

                                                                B: Simbol atom

                                                               

C:            2.2  D: d    E: II


 

 

3/81      FOCŞANI, 25.10.81

 

                                                                A: EXPO MOLDOMAX  ‘ 81  “ARTĂ ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ”  BILATERALA             BUZĂU – VRANCEA

                                                                B: Simbol atom ş.a.

                                                               

C:            D: e

 

 

 

4/81      1900 TIMIŞOARA OF. TRANZIT, 19.11.81

 

                                                                A: NU  /  bombei  /  cu  / neutroni

                                                                B: Explozie atomică

                                                                C: 10    D: f

 

 

 

5/81      6600 IAŞI, 20.11.1981

 

                                                A: SĂ PREVENIM  /  O CATASTROFĂ  /  NUCLEARĂ ( … )

B: Harta Europei

                                                                C: 10    D: f

 

                               

 

 

 

6/81      FOCŞANI, 20 XI 1981

 

                                                                A: Filatelişti  / să acţionăm uniţi  /  împotriva înarmării şi  /  amplasării de arme    nucleare

                                                                B: Bomba cu neutroni barată printr-un X

                                                                C: 10   D: f

 

 

7/81      SATU MARE TRANZIT, 26.11.81; FV 15-26.11.81

 

                                                                A: NU  /  hotărît  /  BOMBEI  / cu  /  neutroni

                                                                B: Mână care frânge bomba deasupra unui glob terestru

                                                                C: 10    D: f

 

 

8/81      ALBA IULIA TRANZIT, 27.11.81; FV (~)

 

                                                                A: NU RĂZBOIULUI  /  şi  ARMELOR  /  NUCLEARE

                                                                B: Bombă barată de un X (cu “pace” în 4 limbi)

                                                                C: 10    D: f

 

 

9/81      1100 CRAIOVA, 30.11.81 (complementară)

 

                                                                A: LIBERTATE PACE  /  NU:  /  RĂZBOIULUI  /   BOMBELOR  /  NUCLEARE  / CU NEUTRONI  /   DEZARMARE TOTALĂ

                                                                B: -

                                                                C: 10   D: f 


 

10/81    4300 TG. MUREŞ, 09.12.81

 

                                                A: Tg. Mureş  /  9-11 decembrie 1981  /  SESIUNE DE COMUNICĂRI  /  TEHNICO-ŞTIINŢIFICE  /  PENTRU TINERET

                                                                B: Simbol atom, şubler

                                                               

C:            D: d    E: IV

 

N.B. Există în două variante diferite prin ordinea text – cartuş  dată

 


               

 

 

 

1 9 8 2

 

1/82      1000 RM. VÂLCEA, 08.3.82 (complementară)

 

                                                                A: ATOMUL  /  NUMAI ÎN SLUJBA VIEŢII !

                                                                B: Simbol atom ş.a.

                                                               

C:            10  D: f

 

2/82      4300 TG. MUREŞ, 28.3.82; FV (~)

 

                                                                A: ATOMUL  /  NUMAI  /  ÎN  /  SCOPURI  /  PAŞNICE

                                                                B: Simbol atom, porumbel

                                                               

C:            10  D: f

 

 

3/82      SATU MARE TRANZIT, 03.06.82; FV 03 – 07.06.82

 

                                                                A: vrem  /  o  / europă  /  fără  /  arme  / nucleare

                                                                B: Desen simbolic

                                                                C: 10   D: f

 

 

4/82      SATU MARE TRANZIT, 29.07.82

 

                                                A: 29 iulie 1982  /  25 ani de la  /  înfiinţarea  /  i.a.e.a.  /  la VIENA  /  România membră fondatoare

                                                                B: Simbol atom

                                                               

C:            8.1  D: c

 

5/82      SATU MARE TRANZIT, 31.07.82

 

                                                                A: 31 iulie 1982  /  25 ani de la  /  intrarea în  /  funcţiune a primului  /  reactor  / nuclear  /  de cercetare

                                                                B: Reactor înconjurat de două traiectorii electronice şi însoţit de inscripţii; sus: VVR – s, jos: i.f.a  /  BUCUREŞTI (i.f.a. = Institutul de Fizică Atomică)

                                                               

C:            8.1  9.1  D: c


 

 

6/82      BUCUREŞTI, 30 august 1982 (data deschiderii conferinţei)

 

                                                                A: ŞCOALA şi CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ LASERI şi APLICAŢII

                                                                B: Sigla cpnferinţei

                                                                     Nivele energetice în atom şi tranziţii, cu specificarea energiei fotonului emis

                                                                     hnmn

                                                                     Simbolul radiaţiei laser

                                                                C: 2.1  2.3  6  8.2  D: d     E: I (0196 – 0201/82)

 

 

7/82      BUCUREŞTI, 11 septembrie 1982 (data închiderii conferinţei)

 

                                                                A: ŞCOALA şi CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ LASERI şi APLICAŢII

                                                                B: Sigla conferinţei

                                                                     Nivele energetice în atom şi tranziţii, cu specificarea energiei fotonului emis

     hnmn

                                                                     Simbolul radiaţiei laser

                                                                C: 2.1  2.3  6  8.2  D: d     E: I (0196 – 0201/82)

 

 

 

8/82      2440 PĂLTINIŞ – SB, 17.09.1982

 

                                                                A: CONSFĂTUIREA ANUALĂ DE RADIOLOGIE

                                                                B: -

                                                                C: 7.2   D: d

 

 

 

 

 

 

9/82      6600 IAŞI, 13.12.1982

 

A: 70 DE ANI  /  de la descoperirea, în 1912  / a magnetonului teoretic  /  de  către ŞTEFAN PROCOPIU

                                                                B: Simbol atom de hidrogen şi formula

                                                                     m  = eh / 4pm

                                                               

C:            1  2.4  D: c     E: I (0345/81)

 

1 9 8 3

 

1/83      8500 CĂLĂRAŞI, 03.08.1983

 


A: “NAUTILIUS”  /  25 ANI * PRIMUL SUBMARIN ATOMIC LA POLUL NORD                                                        1958 – 03.08 – 1983

                                                                B: Submarin suprapus părţii nordice a globului terestru (cu meridiane şi paralele)

                                                                C: 9.2   D: c     E: III (roşu) 

 


 

 

2/83      1736 OCNA DE FIER, 07.08.83

 

                                                                A: ZIUA MINERULUI  /  1983

                                                                B: Simbol atom şi reţea cristalină cubică cu Poziţionarea atomilor; elemente miniere

                                                                                         

C:            3  D: b     E: I (0014-0019/83)

 

3/83      1100 CRAIOVA, 29-9-983

 

                                                A: Progrese  /  în  /  fizică

                                                                B: Traiectorie electronică suprapusă unei cărţi

                                                               

C:            D: d     E: II

 

 

 

 

 

1 9 8 4

 

1/84      1100 CRAIOVA, 06.03.84

 

                                                                A: LA LUPTA ACTIVĂ ŞI  /  ORGANIZATĂ PENTRU  *

                                                                     pace

                                                                B: Bombă cu neutroni barată cu un X, deasupra Europei

                                                                C: 10   D: f     E: I (CP 0061/82)

 

 

 

 

2/84      5500 BACĂU, 30.6.84

 

                                                                A: 30  /  IUNIE * ZIUA  /  ÎNVĂŢĂTORULUI

                                                                B: Simbol atom; retortă, glob terestru, ş.a.

                                                               

C:            D: b

 

 

 

 

3/84      SATU MARE – TRANZIT, 04.07.84

 

                                                                A: 4 iulie 1984 se împlinesc  /  50 ANI de la  /  moartea  /

                                                                     Mariei  /  CURIE  / FIZICIANĂ ŞI ATOMISTĂ

                                                                B: Portretul fizicienei lucrând în laborator

                                                                C: 1  8.3  D: a

 

 

4/84      6800 BOTOŞANI – 1, 20.09.84

 

                                                                A: PRIMUL  /  SIMPOZION NAŢIONAL  /  DE  /

                                                                     AEROIONIZARE  /  20-22.09.84

                                                                B: Simbol atom; ş.a.

                                                               

C:             D: e şi d  E: II

 

 

 

 

5/84      BUCUREŞTI, 14-X-1984

 

                                                                A: A.F.R. BUCUREŞTI  /  SALONUL FILATELIC /

                                                                     AL CERCULUI “BUCUR”  /  ŞTIINŢĂ  -

                                                                     TEHNICĂ  -  ARTĂ

                                                                B: Simbol atom; ş.a.

                                                               

C:             D: e     E: I (0201/84)

 

 

6/84      0300 PITEŞTI, 20.12.84

 

                                                                A: Text cu conţinut chimic

                                                                B: Atomi (reprezentaţi prin cercuri) legaţi într-o

                                                                     moleculă

                                                                C: 3     D: f

 

 

7/84      8500 CĂLĂRAŞI, 03.12.84

 

                                                                A: 25 ANI DE NAVIGAŢIE  /  A

     SPĂRGĂTORULUI  /  DE GHEAŢĂ  /  ATOMIC /

     “LENIN”  /  1959 – 03.12 – 1984

B: Simbol atomic; pe gheţuri, imaginea vasului

     (vizibil înscris numele)

 


C:            9.2  D: c                

 

 

1 9 8 5

 

1/85      SATU MARE – TRANZIT, 18.03.85; FV (~)

 

                                                                A: să folosim  /  COSMOSUL  /  în scopuri  /  PAŞNICE

                                                                B: Simbol atom, elemente cosmice, ş.a.

                                                               

C:            9.3  D: f

 

2/85      TIMIŞOARA, 19.03.85; FV (~)

 

                                                                A: (Text cu caracter elctoral)

                                                                B: Simbol atom, ş.a.

                                                               

C:            D: f

 

3/85      6600 IAŞI, 20.5.85

 

                                                                A: INVENTICA  /  A 10 a EDIŢIE A  /  ŞCOLII DE

                                                                     INVENTICĂ  /  20 mai – 10 iunie 1985

                                                                B: Simbol atom, ş.a.

                                                               

C:            D: d     E: II

 


 

 

4/85      SATU MARE – TRANZIT, 15.08.85

 

                                                A: 30 ANI DE LA  /  PRIMA conferinţă pt  /  UTILIZAREA

                                                                     /  ENERGIEI  /  atomice în  /  scopuri PAŞNICE  /

                                                                     Geneva

                                                                B: Simbol atom, în contextul emblemei AIEA, însoţit de

                                                                     Inscripţia “1955 august 1985”

                                                               

C:            8.1  D: c

 

5/85      BUCUREŞTI, 2 SEPT 1985

 


                                                                A: TENDINŢE ÎN ELECTRONICA CUANTICĂ

                                                                B: Desen realizat cu litere TQE (iniţialele corespondente

                                                                     în engleză Trends in Quantum Electronics)

                                                                C: 6     D: d     E: I (0105-0109/85)

 

 

 

6/85      BUCUREŞTI, 02.9.85 (complementară)

 

                                                A: ŞTIINŢA  /  PENTRU PACE  /  PROGRES  /

                                                                     UMANITATE

                                                                                PACE (în 10 limbi)

                                                                B: Simbol atom, cu porumbel în centru

                                                               

C:         10  D: f

 

7/85      6600 IAŞI, 03.10.85

 

                                                                A: A VII-A SESIUNE ANUALĂ DE COMUNICĂRI

                                                                     ICEFIZ * PROGRESE ÎN FIZICĂ

                                                                B:   x  p    ˝ h    Hj =  Ej

                                                                C: 2.4  D: d    E: II  IV

                                                                N.B. Eroare de machetare, prin “simplificarea”

                                                                formulei Hj =  Ej  redată ca Hj =  Ej

 

 

 

 

8/85      SATU MARE – TRANZIT, 07.10.85

 

                                                                A: 7 octombrie 1985  /  100 ani de la  / 

                                                                     NAŞTEREA atomistului  /  NIELS  /  BOHRS

                                                                     hn   =  e2  -  e1

                                                                B: Portret Bohr, reprezentarea schematică a

                                                                     atomului de hidrogen

                                                                C: 1  2.4  3  D: a    E: IV

                                                                N.B. Eroare de machetare, s-a scris “BOHRS”

                                                                În locul numelui corect “BOHR”


 

9/85      TIMIŞOARA, 12 dec. 1985

 

                                                                A: CERCUL FILATELIC  /  “UNIVERSITATEA”  /

                                                                     15 ani de  /  activitate  /  EXPOZIŢIA  /

                                                                     FILATELICĂ

                                                                B: Simbol atomic, ş.a.

                                                               

C:            D: e     E: II

 

 

10/85    5300 FOCŞANI, 13.12.1985

 

                                                                A: 30 DE ANI  /  DE LA MOARTEA  /  FIZICIANULUI

                                                                     ROMÂN  /  ALEXANDRU PROCA  /  TEORETICIAN

                                                                     AL ATOMISMULUI  MODERN

                                                                B: Simbol atom, portret

                                                               

C:            1  D: a

 

 

 

1 9 8 6

 

1/86      2000 PLOIEŞTI, 7.04.86

 

                                                                A: Succes  /  PARTICIPANŢILOR LA olimpiada  /

                                                                     naţională  /  de FIZICĂ  /  7-14.04.1986 PLOIEŞTI

                                                                B: Simbol atom

                                                               

C:            D: b

 

 

 

2/86      SATU MARE – TRANZIT, 09.05.86; FV (~)

 

                                                                A: să facem  /  totul  /  pentru  /  salvarea  /  civilizaţiei

                                                                B: Simbol atom, cu porumbel în centru

                                                               

C:            10 D: f

 

 

3/86      79762 BUCUREŞTI, 22.05.1986

 

                                                                A: Expoziţia filatelică  /  ŞTIINŢA ŞI TEHNICA  /  ÎN

                                                                     SLUJBA PROGRESULUI  /  ŞI PĂCII  /  Ed. a II-a

                                                                     N  =  N0 e - lt   sin2 a  +  cos2 a  =  1

                                                                B: -

                                                                C: 2.4  4.1  D: e

 

4/86      SATU MARE – TRANZIT, 23.05.86; FV (~)

 

                                                                A: vrem  /  PACE  /  nu  /  rachete  /  nucleare

                                                                B: desen simbolic

                                                                C: 10   D: f


 

5/86      6600 IAŞI, 5.05.1986

 

                                                                A: SIMPOZION  /  PROBLEME ACTUALE  /

                                                                     ÎN ACTIVITATEA DE  /  TRANSPORT ŞI

                                                                     DIS-  /  TRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE  /

                                                                     IAŞI 5-6 IUNIE 1986

                                                                B: Simbol atom, reţea electrică, turn de răcire

 


                                                                C:             D: d       E: II

 

6/86      6600 IAŞI, 05.06.1986

 

                                                                A: I.R.E. IAŞI  /  25  /  ANI

                                                                B: Simbol atom, ş.a.

                               

                                                                C:            D: c

 

 

 

 

7/86      6600 IAŞI, 21.09.1986

 


                                                                A: CRUCEA ROŞIE  /  PENTRU PACE  /

                                                                     PENTRU OM  /  SĂPTĂMÂNA CRUCII

                                                                     ROŞII  /  21-27 SEPTEMBRIE 1986

                                                                B: Simbol atom, ş.a.

 


                                                                C:            D: b     E: II

 

8/86      6600 IAŞI, 15.10.1986

 

                                                                A: SALONUL  /  DE  /  INVENŢII  /

                                                                     15-22 OCTOMBRIE IAŞI  ’86

                                                                B: Simbol atom, ş.a.

 


                                                                C:            6  D: b   

 

1 9 8 7

 

1/87      SATU MARE – TRANZIT, 09.02.87; FV (~)

 

                                                                A: 1987 SĂ FIE UN AN  /  al PĂCII şi  /  colaborării  /

                                                                     În lume şi-n  /  COSMOS

                                                                B: Simbol atom, ş.a.

                                                               

C:            10  D: f     E: III (violet)

 

2/87      SATU MARE – TRANZIT, 04.03.87; FV (~)

 

                                                A: atomul  /  şi  /  PACEA  / viitorul omenirii

                                                                B: Desen simbolic

                                                                C: 10    D: f

 


 

3/87      79672 BUCUREŞTI, 12.03.87

 

                                                                A: SIMPOZIONUL  /  “125 DE ANI  /  DE LA

                                                                     CONSTITUIREA  /  LA BUCUREŞTI A  /

                                                                     SOCIETĂŢII ROMÂNE  /  DE ŞTIINŢE”

                                                                B: Dantelură de marcă, incluzând textul, elemente

                                                                     matematice şi simbolul atomic

 


                                                                C:            D: d

 

 

4/87      6600 IAŞI, 07.04.1987

 


                                                                A: CENTENARUL REVISTEI  /  MEDICO-  /

                                                                     CHIRURGICALE  /  7 APRILIE ZIUA  /  MONDIALĂ

                                                                     A  /  SĂNĂTĂŢII

                                                                B: Cercetător lucrând la un dispozitiv (probabil

                                                                     microscop electronic), ş.a.

                                                                C: 8.3   D: c

 

5/87      SATU MARE – TRANZIT, 29.07.87

 

                                                A: 30 ani de la  /  ÎNFIINŢAREA  /  i.a.e.a  /  la VIENA

                                                                     29.07.1957  /  ROMÂNIA MEMBRĂ FONDATOARE                                                                                                                B: Imagine atom, cu nucleu înconjurat de 4 traiectorii

                                                                     electronice

                                                                C:            3   8.1   D: c

 

6/87      SATU MARE – TRANZIT, 31.07.87

 

                                                                A: 30 ani de la  /  intrarea în  /  FUNCŢIUNE a  /

                                                                     REACTORULUI  /  nuclear VVR-s

                                                                     BUCUREŞTI

                                                                B: Simbol atom, reactor

 


                                                                C:             9.1  D: c

 

7/87      2400 SIBIU 1, 02.09.1997

 


                                                                A: ANII REPUBLICII * TREPTE DE LUMINĂ *

                                                                     CIBINIUM  ’87

                                                                B: Simbol atom, ş.a.

 


                                                                C:            D: e

 

8/87      BUCUREŞTI, 03.09.1987

 

                                                                A: AL VI CONGRES NAŢIONAL DE

                                                                     RADIOLOGIE 3 – 5 SEPTEMBRIE

                                                                B: Simbol atom, tub generator de raze X,

                                                                     fascicul de raze X, totul suprapus simbolului

                                                                     medicinei

 


                                                                C:            7.1  7.2  D: d     E: II

 


 

9/87      79672 BUCUREŞTI, 20.10.87

 

                                                                A: PRIMUL LASER  /  ROMÂNESC  /

                                                                     1962-1987  / A*  + hn  =  A  +  2hn

                                                                B: Simbol atom (în spaţiu delimitat de dantelură)

 


                                                                C:            2.4  6  D: e şi c  E: II

 

 

10/87    79672 BUCUREŞTI, 20.10.87

 


                                                                A: PRIMUL LASER ROMÂNESC

                                                                B: Simbol atom, laser (pe care este înscris 1962-1987), fascicul laser

                                                                C:            6  D: e şi c

 

 

11/87    79672 BUCUREŞTI, 20.10.87

 

                                                A: PRIMUL LASER  /  ROMÂNESC * 1962 * 1987

                                                                B: Cameră de rezonanţă cu undă staţionară

                                                                C: 6     D: e şi c

 

 

 

12/87    6600 IAŞI 1, 13.12.87

 

                                                                A: 75 DE ANI  /  DE LA DESCOPERIREA ÎN 1912 *

                                                                     A MAGNETONULUI TEORETIC DE CĂTRE

                                                                     ŞTEFAN PROCOPIU  /  e  =  hn     m  =  eh / 4pm

                                                                B: Imagine atom hidrogen, spectru experimental

                                                                C: 1  2.3  2.4  3   D: c

 

 

 

 

13/87    1900 TIMIŢOARA, 19.12.87

 

                                                                A: 25 de ani  /  UNIVERSITATEA  /  din TIMIŞOARA

                                                                B: Simbol atom, cristale, ş.a.

 


                                                                C:             D: c     E: II

 

 

 

14/87    1900 TIMIŞOARA, 30 dec 1987

 

                                                                A: 40 DE ANI REPUBLICĂ  /  expoziţie  /  filatelică  /

                                                                     omagială

                                                                B: Simbol atom, microscop, ş.a.

 


                                                                C:            D: e     E: II

 


 

1 9 8 8

 

1/88      79672 BUCUREŞTI, 16.05.88

 

                                                                A: SIMPOZIONUL  /  ANIVERSĂRI  /  ALE

                                                                     ŞTIINŢEI  /  ŞI  /  TEHNICII  /  ROMÂNEŞTI

                                                                B: Simbol atom, moleculă benzen, buclă de

                                                                     Reglare

                                                               

                                                                C:            3  D: e, d şi c

 

 

2/88      79672 BUCUREŞTI, 19.05.98

 

                                                                A: TEORIA MODERNĂ  /  A ATOMULUI  /

                                                                     H. Hulubei 1896-1972 * Şt. Procopiu

                                                                     1890-1972 * Ş. Ţiţeica 1908-1985 *

                                                                     I. Agârbiceanu 1907-1971  /  m  =  eh / 4pm

                                                                     A*   +  hn  ->  A + 2hn

                                                                B:  -  

C: 1   2.4   3   6    D: e şi a

                                                                E: I (068/88)

 

 

3/88      79672 BUCUREŞTI, 21 mai 1988

 

                                                                A: MAGNETOMETRU  /  CERCETAREA

                                                                     RADIAŢIEI COSMICE  /  CONTRIBUŢII

                                                                     ROMÂNEŞTI ÎN FIZICA ŞI INGINERIA

                                                                     COSMICĂ

                                                                B: Satelit artificial, emblema Intercosmos

                                                                C: 8.2   8.3   9.3   D: e

 

 

4/88      SATU MARE – TRANZIT, 20.06.82; FV (~)

 

                                                                A: succes  /  candidaţiilor  /  la BACALAUREAT

                                                                B: Simbol atom;  l T  =  ln 2;  C6H6 ; elemente

                                                                     matematice

 


                                                                C:            2.4   3   4.1   D: b

 

 

5/88      2000 PLOIEŞTI, 03 AUG 1988

 

                                                                A: A 30 A  /  ANIVERSARE  /  Nautilus

                                                                B: Silueta submarinului (pe care este înscris SSN 571)

                                                                     Extremitatea nordică a globului terestru, cu

                                                                     meridiane şi paralele

                                                                C: 9.2   D: c     E: II


 

6/88      76900 MĂGURELE (Municipiul Bucureşti), 29.08.1988

 

                                                                A: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ “TENDINŢE

                                                                     ÎN ELECTRONICA CUANTICĂ”

                                                                B: Nivele energetice şi tranziţii, tranziţie laser, CO2

                                                                C: 2.1   3   6   D: d

 

 

 

 

7/88      0300 PITEŞTI, 6.9.88; FV (~)

 

                                                                A: CULTURA * ŞTIINŢA TEHNICA * PROGRES

                                                                B: Simbol atom, retortă, carte, ş.a.

 


                                                                C:            D: f

 

 

8/88      70707 BUCUREŞTI 45, 16.09.1988

 

                                                                A: A VII-a SESIUNE NAŢIONALĂ  /  A TINERETULUI  /

                                                                     PE PROBLEME DE FIZICĂ  /  ŞI DOMENII CONEXE

                                                                B: Simbol atom

 


                                                                C:            D: d

 

9/88      70707 BUCUREŞTI 45, 21.09.1988

 

                                                                A: AL III LEA CONGRES NAŢIONAL DE CHIMIE

                                                                     98Mo (d,n) 99 Tc

                                                                B: Moleculă benzen, eprubetă, lupă

                                                                C:  3   4.4   5   D: d    E: I  (0167/88)

 

 

 

10/88    70750 BUCUREŞTI 45, 29.10.1988

 

                                                                A: EXPERIMENT AEROSPAŢIAL (TIAN-ŞAN

                                                                      ….. ) MAGNETOMETRU PROTONIC

                                                                     ANALIZOR  /  GAZOHIDRODINAMIC

                                                                B: Desen simbolic cu emblema Intercosmos

                                                                C: 3   8.2   8.3   D: b

 

 

11/88    6600 IAŞI 1, 12.11.1988

 

                                                                A: 175 ANI  /  ÎNVĂŢĂMÂNT  /  TEHNIC  /

                                                                     IAŞI

                                                                B: Simbol atom şi undă pe ecran calculator,

                                                                     Atom hidrogen, ş.a.

 


                                                                C:            3   D: c     E: II

 

 

 


 

12/88    0300 PITEŞTI, 30.12.1988

 

                                                                A: EXPOFIL “ANIVERSĂRI 1988”

                                                                B: Molecula benzen, cu poziţionarea atomilor

                                                                     de carbon (inclusă în stema oraşului)

                                                                C: 3   D: e

 

 

 

1 9 8 9

 

1/89      6600 IAŞI 7, 7 APRILIE 1989; complementară

 

                                                                A: … ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII  ….

                                                                B: Simbol atom şi simbol medicină suprapuse

                                                                     globului terestru

 


                                                                C:            D: b     E: II

 

 

2/89      70750 BUCUREŞTI 45, 22.05.89

 

                                                A: SIMPOZION  /  Aniversări ale ştiinţei şi tehnicii în

                                                                     anul 1989  /  235 U  +  n  ->  140 Xe  +  93 Sr  +  3  n

                                                                B: Cadru constituit din dantelatură. Glob terestru pe

                                                                     care sunt înscrise unităţile fundamentale SI

                                                                C: 3   4.2   4.4   5   D: e şi d şi c

 

3/89      70750 BUCUREŞTI – 45, 24.05.1989

 

                                                                A: 200  /  DE ANI  *  LEGEA CONSERVĂRII  /

                                                                     MATERIEI  /  H2  =  H  +   H   H  = p+  +  e-   p  = uud

                                                                B: -

                                                                C: 2.1   3   D: e şi c

 

 

 

4/89      70750 BUCUREŞTI  45, 25.05.89

 

                                                                A: H. HULUBEI 1896 – 1972 * GH. ATANASIU

                                                                     1893-1972 * D. HURMUZESCU 1865-1954 *

                                                                     AL. SANIELEVICI 1899-1968

                                                                B: Urme de particule şi interacţiuni în camera cu

                                                                     Bule

                                                                C:  1   8.3   D: e şi a


 

5/89      70750 BUCUREŞTI 45, 26.05.1989

 

                                                                A: Punctu – acela de mişcare …

                                                                     (2 versuri din M. Eminescu care prefigurează atomul)

                                                                B: Simbol atom

 


                                                                C:            D: e

 

 

6/89      BUCUREŞTI 12, 16.07.89

 


                                                                A: 125  /  DE ANI  /  UNIVERSITATEA  /  DIN

                                                                     BUCUREŞTI

                                                                B: Simbol atom, carte, clădirea Universităţii

 


                                                                C:            D: c     E: I (CP 0131/89)

 

 

7/89      5300 FOCŞANI, 12.09.1989

 

                                                                A: G.G. LONGINESCU – 120 ANI DE LA

                                                                     NAŞTERE

                                                                B: Portret şi carte cu simbol atom şi milesime

 


                                                                C:            1   D: a   E: IV (ştampilă rotundă, cu

                                                                                                          cadru)         

 

N.B.  Există în două variante diferite prin diametru – 24 mm (jos) şi 28 mm (sus)

 

 

 

 

 

 

 

 


8/89      6600 IAŞI, 29.9.89; FV (~); complementară

 

                                                                A: …. SĂPTĂMÎNA  /  CRUCII  ROŞII

                                                                     24-30.IX.1989 ….. (text cu caracter sanitar)

                                                                B: Simbol atom şi elemente medicale

 


                                                                C:            9.4   D: b

 

9/89      2200 BRAŞOV, 20.10.1989

 

                                                                A: CONSFĂTUIREA INTERJUDEŢEANĂ  /

                                                                     DE  OFTALMOLOGIE  /  “OFT-INF”

                                                                B: Atom, cu patru traiectorii electronice în jurul

                                                                     unui ochi

 


                                                                C:            9.4   D: d   E: II

 


 

10/89    70750 BUCUREŞTI, 15.11.89

 


                                                A: 50 de ani de la  /  descoperirea originii  /

                                                                     energiei solare

                                                                     4  H  ŕ   He  +  2  b  +  2n  +  3g

                                                                B: -

                                                                C: 3   5   D: c   

 

11/89    70750 BUCUREŞTI 45, 01.12.1989

 

                                                                A: 30 DE ANI DE LA LANSAREA PRIMULUI

                                                                     SPĂRGĂTOR DE GHIAŢĂ ATOMIC

                                                                B: Simbol atom şi vas pe gheţuri

 


                                                                C:            9.2   D: c   E: II (350)   III (roşu)

 

 

 

12/89    8500 CĂLĂRAŞI 1, 03.12.1989

 

                                                                A: 30 ANI  /  DE NAVIGAŢIE A SPĂRGĂTORULUI

                                                                     DE GHEAŢĂ ATOMIC “LENIN”

                                                                B: Simbol atom înconjurând un vas (vizibil numele) pe

                                                                     gheţuri

 


                                                                C:            9.2   D: c

 

 

1 9 9 0

 

1/90      6600 IAŞI, 19.01.1990

 

                                                                A: ANIVERSĂRI UNESCO * ŞTEFAN PROCOPIU –

                                                                     CENTENARUL NAŞTERII

                                                                B: Portret încadrat de milesime

                                                                C: 1        D: a

 

 

 

 

2/90      6400 BÎRLAD, 24.09.1990

 

                                                                A: CENTENAR ŞTEFAN PROCOPIU

                                                                B: Portret încadrat de milesime

                                                                C: 1        D: a

 

 

 

 

3/90      6600 IAŞI 1, 6.10.1990

 

                                                                A: CONFERINŢA  /  NAŢIONALĂ  /  DE

                                                                     RADIOLOGIE

                                                                B: Tub generator de raze X şi fascicul X

                                                                     proiectat asupra plămânilor

                                                                C: 7.1   7.2            D: d

 

 

4/90      6600 IAŞI – 1, 6.11.1990

 

                                                                A: SEMINARUL E.C.E. – O.N.U * UTILIZAREA

                                                                     RAŢIONALĂ * A ELECTRICITĂŢII

                                                                B: Centrală atomo – electrică; imagini

                                                                     exprimând producerea şi transportul

                                                                     energiei electrice

                                                                C: 9.1     D: d

 

 

5/90      70750 BUCUREŞTI 45, 12.XI.1990

 

                                                                A: ROMÂNIA ÎN LUME * SĂPTĂMÂNA  /

                                                                     INTERNAŢIONALĂ  /  a ŞTIINŢEI şi  /

                                                                     PĂCII

                                                                B: Simbol atom, ş.a.

 


                                                                C:            D: e şi b E: II

 

 

6/90      70750 BUCUREŞTI 45, 13.11.1990

 

                                                                A: 125 de ani de la stabilirea formulei *

                                                                     benzenului

                                                                B: Simbol  atom şi formula benzenului

 


                                                                C:            3   D: e şi c   E: I (069/88 – cu formula structurală a benzenului pe marca fixă)

 

7/90      70750 BUCUREŞTI 45, 14.11.1990

 

                                                                A: 50 de ani de la descoperirea primelor elemente

                                                                     TRANSURANIENE                                                             

                                                                B: Reacţii: reacţia nucleară, dezintegrare radioactivă

C: 3  4.1  4.2  4.4 D: e şi c

 

8/90      6600 IAŞI 1, 8.12.1990

 

                                                                A: SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE FIZICĂ “ŞTEFAN

                                                                     PROCOPIU”

                                                                     m  =  eh / 4pm

                                                                B: Glob terestru cu linii de câmp magnetic

                                                                C: 1   2.4   D: d     E: II

 

1 9 9 1

 

1/91      6600 IAŞI 1, 26.04.1991

 


A: CATASTROFELE VIN  /  PE NEAŞTEPTATE !  / SĂ FIM  /  PREGĂTIŢI SĂ LE  /  ÎNTÂMPINĂM !

B: Curbe experimentale, reprezentând variaţia radioactivităţii, cu maxime pronunţate, cu inscripţia Cernobîl (caractere chirilice)

                                                                C: 4.1    10            D: c

 


 

2/91      6600 IAŞI 1, 21.05.1991

 


                                                                A: 10 ANI DE LA PRIMELE  / EXPERIENŢE COSMICE  /  ROMÂNEŞTI  / 

                                                                B: Simbol atom, ş.a.

 


                                                                C:            D: c

 

 

3/91      70750 BUCUREŞTI 45, 05.06.1991

 


                                                                A: NU POLUĂRII  /  ZIUA INTERNAŢIONALĂ  / A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

                                                                B: Nor ( cu inscripţia SO2  Rn  NO2  ) din care cade ploaia asupra unui copac

                                                                C: 3    4.4    10      D: b

 

4/91      2900 ARAD, 31.8.91

 

                                                                A: IPPNW  /  A 10-A ANIVERSARE  /  A

                                                                   ORGANIZAŢIEI  /  “ MEDICII LUMII PENTRU  /

                                                                    PREVENIREA UNUI  /  RĂZBOI NUCLEAR”  /

                                                                     DISTINSĂ CU  /  PREMIUL NOBEL  /

                                                                     PENTRU PACE 1985

                                                                B: Desen simbolic

                                                                C: 10      D: c

 

 

1 9 9 2

 

1/92      75650 BUCURESTI  82, 25.06.1992

 

                                                                A: CERCETĂRI ROMÂNEŞTI ÎN ANTARCTICA *

                                                                     RADIOACTIVITATEA  /  MEDIULUI

                                                                B: Simbol atom, harta Antarcticii, ş.a.

 


                                                                C:            4.1   10   D: b        E: II (400)   III (roşu)

 

 

2/92      BRAŞOV, 24.07.92

 

                                                                A: European /  Powder  / Diffraction  / Conference

                                                                B: Funcţie de undă asociată j, curbă de difracţie

                                                                C: 2.1     D: d

 

 

3/92      6600 IAŞI 1, 22.09.92

 

                                                                A: C.N.F. – IAŞI ‘ 92

                                                                B: Simbol atom, cercetător lucrând la un aparat, ş.a.

 


                                                                C:            8.3          D: d

 

 


 

4/92      6600 IAŞI 1, 02.12.1992

 

                                                                A: 50 DE ANI  /  ENERGETICA  /  NUCLEARA  /

                                                                     PRIMUL  /  REACTOR  /  NUCLEAR  /  DE

                                                                     CERCETARE

                                                                B: Portret însoţit de nume ENRICO  /  FERMI

                                                                C: 1   9.1   D: c

 

 

                 

5/92      70750 BUCUREŞTI 45, 8.12.1992

 

                                                                A: 125 ANI  /  SOCIETATEA ACADEMICĂ ROMÂNĂ  /

                                                                     BIBLIOTECA SOC. ACADEMICE ROMÂNE  / 

                                                                     HAHN …  /  HULUBEI  ..  /    DE BROGLIE  … / ..

                                                                B: -        

                                                                C: 1        D: c

 

6/92      70750 BUCUREŞTI 45, 12.12.1992

 

                                                A: În DECEMBRIE 1942, omul a declanşat  /  prima

                                                                     REACŢIE ÎN LANŢ, primul  /  pas pe calea eliberării  /

                                                                     ENERGIEI NUCLEARE

                                                                B: -

                                                                C: 5   9.1    D: c

               

7/92      6600 IAŞI 1, 13.12.1992

 


                                                                A: 80 DE ANI  /  MAGNETONUL  /  TEORETIC

                                                                     e =  hn    m  =  eh / 4pm

                                                                B: Portret însoţit de nume ŞTEFAN  /  PROCOPIU

                                                                     Imagine atom hidrogen, spectru

                                                                C: 1   2.3   2.4   3    D: c

 

 

 

 

 

 

 

1 9 9 3

 

1/93      70750 BUCURESTI 45, 14.02.93

 

                                                A: IOAN PLĂCINŢEANU  /  14.02.1893 –

                                                                     14.12.1960  /  PRECURSOR AL TEORIEI  /

                                                                     PARTICULELOR ELEMENTARE  /

                                                                     CERCETĂTOR AL PROCESELOR  /

                                                                     CUANTICE ATOMICE

                                                                B: -

                                                                C: 1   3   D: a


 

2/93      6600 IAŞI 1, 06.04.1993

 

                                                                A: 1973 – 1993  /  XX  / PIONEER – 11

                                                                B: Simbol atom, elemente cosmice

 


                                                                C:            9.3          D: c

 

 

3/93      70750 BUCUREŞTI 45, 05.06.93

 

                                                                A: ZIUA INTERNAŢIONALĂ a OCROTIRII

                                                                     MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR * 5  /  IUNIE

                                                                B: Simbol avertizare radiaţii, elemente poluante

                                                                     şi, alături, glob terestru lipsit de poluare; sub

                                                                     desen inscripţia ALEGEŢI

                                                                C: 10      D: b

 

4/93      70750 BUCUREŞTI 45, 20.08.1993

 

                                                                A: CLUBUL FILATELIC  /  BARICADA  / 

                                                                     succes EXPOZIŢIEI  /  FILATELICE  /

                                                                     ISRAEL – ROMÂNIA  /  … Albert EINSTEIN

                                                                     Teofil VESCAN

                                                                B: -

                                                                C: 1        D: e

 

5/93      70700 BUCUREŞTI 1, 21.08.93

 

Acelaşi conţinut cu obliterarea 4/93

6/93      1900 TIMIŞOARA 1, 25.08.93

 

                                                                A: TURNEU INTERNAŢIONAL FEMININ * ŞAH …

                                                                B: Simbol  atom, tablă şi piese de şah (probabil

                                                                     sugerând şahul pe calculator)

 


                                                                C:            D: b

 

 

 

7/93      3400 CLUJ NAPOCA 2, 30.09.93

 

                                                                A: MEDICII LUMII PENTRU PREVENIREA

                                                                     RĂZBOIULUI NUCLEAR * INTERNATIONAL

                                                                     PHYSICIANS FOR  /  THE PREVENTION OF

                                                                     NUCLEAR WAR * AL XI – LEA CONGRES  /

                                                                     MEXICO CITY  /  30.09 – 01.10.1993

                                                                B: Simbol armă nucleară, ş.a.

                                                                C: 10      D: d        E: II

 

8/93      6600 IAŞI – 1, 17.10.1993

 

                                                                A: VELA –1  /  VELA – 2  /  (NDS) * SATELIŢI  /

                                                                     PENTRU  /  DETECŢIE  /  NUCLEARĂ

                                                                B: Elemente cosmice

                                                                C: 8.3   9.3            D: f

 

 

 

9/93      70750 BUCUREŞTI 45, 25.11.93

 

                                                                A: 25 – 26 NOIEMBRIE 1993  /  CONFERINŢA

                                                                     NAŢIONALĂ DE  /  OPTOELECTRONICĂ  /

                                                                     e  =  hw              e  =  mc2

                                                                B: Desen simbolic

                                                                C: 2.2    2.3    6     D: d        E: I ( 0110/93 )

 

 

 

 

 

1 9 9 4

 

1/94      70750 BUCUREŞTI 45, 17.02.94

 

                                                                A: 125 ani de la elaborarea  /  sistemului periodic

                                                                 al elementelor  / 1 H ( 2D ; 3 T ) 2 He   52 Te  -  53I  /

                                                                                                      Ekasiliciu  =  Ge    82 Pb     92U      100Fm  /

                                                                     D. I. MENDELEEV (1834 – 1907)

                                                                B: -

                                                                C: 1    3    4.2    4.4               D: c

 

2/94      70750 BUCUREŞTI – 45, 10.04.1994

 

                                                A: 1914 – 80 ANI DE LA NAŞTERE – 1994 *  /

                                                                     Prof. Dr. Doc. Gh. Chişleag  / FONDATOR DE

                                                                     ŞCOALĂ DE  /  RADIOLOGIE MEDICALĂ

                                                                B: Portret, simbol medical

                                                                C: 1    7.2    8.2     D: a

 

 

 

3/94      70750 BUCUREŞTI 45, 09.05.94

 

                                                                A: 200 ANI DE  /  LA MOARTE * A.L. LAVOISIER /

                                                                     (1743 – 1794)  /  descoperitorul legii  /

                                                                     CONSERVĂRII  /  MATERIEI  /

                                                                     C6 H5 NH2      UF6      He     pne     quark

                                                                B: Portret

                                                                C: 1    2.1    3    4.2               D: c        

 

4/94      2180 SINAIA, 24.05.94

 

                                                                A: SUCCES  /  REUNIUNII * ROMÂNIA ŞI

                                                                     ROMÂNII  /  ÎN ŞTIINŢA CONTEMPORANĂ  /

                                                                     /    /  A. PROCA    / 

                                                                     / … E.M. FRIEDLÄNDER    / 

                                                                B: -

                                                                C: 1        D: d


 

5/94      70750 BUCUREŞTI – 45, 30.05.1994

 

                                                                A: 29.05.1919 * PRIMA VERIFICARE PRACTICĂ  /

                                                                     A TEORIEI RELATIVITĂŢII  /  A LUI ALBERT

                                                                     EINSTEIN * DEVIEREA LUMINII  /  DE CĂTRE

                                                                     SOARE

                                                                B: Soare şi raza de lumină curbată

                                                                C: 1   2   6              D: c

                                                                E: (ştampilă aplicată la 30.05, oficiul fiind închis

                                                                     Duminică 29.05)

 

6/94      70750 BUCUREŞTI  45, 10.06.94

 

                                                                A: 75 de ani  /  de la prima  /  REACŢIE NUCLEARĂ  /

                                                                     realizată de  /  E. RUTHERFORD  /  14 N (a, p) 17 O

                                                                B: Schiţa traiectoriilor participanţilor  la interacţiune

                                                                C: 1    3    5            D: c

 

7/94      6600 IAŞI – 1, 15.09.1994

 

                                                                A: SIR ERNEST RUTHERFORD  /  1919 – 1994  /

                                                                     75 DE ANI  /  DE LA  /  PRIMA  /  REACŢIE  /

                                                                     NUCLEARĂ  /  14 N  +  4 He  ->  17 O  +  1 H

                                                                B: Portret, schiţa traiectoriilor participanţilor la

                                                                     Interacţiune, simbol atom

 


                                                                C:            1   3   5   D: c

 

8/94      6600 IAŞI –1, 17.09.1994

 

                                                                A: 40 DE ANI  /  DE LA  /  ÎNFIINŢAREA  /

                                                                     CENTRULUI  /  EUROPEAN  /  PENTRU  /

                                                                     CERCETĂRI  /  NUCLEARE

                                                                B: Desen simbolic (instalaţie), cu emblema şi

                                                                     inscripţia CERN

                                                                C: 8.1   8.3            D: c

 

9/94      70750 BUCUREŞTI – 45, 19.9.1994

 

                                                                A: PROGRAMUL ROMÂN DE CERCETĂRI

                                                                     POLARE * … RADIOACTIVITATE …

                                                                B: -

                                                                C: 4.1   8.2            D: e şi d

                                                                E: I ( 003/94 )

 

 

 

10/94    6600 IAŞI – 1, 19.11.1994

 

                                                                A: APOLLO – 12  /  -XXV-  /  A DOUA  /

                                                                     EXPEDIŢIE  /  PĂMÂNTEANĂ  /  PE LUNĂ  /

                                                                     14 – 24.11.1969

                                                                B: Simbol atom, portrete cosmonauţi, elemente

                                                                     cosmice

                                                               

                                                                C:            9.3          D: c


 

11/94    70750 BUCUREŞTI 45, 23.12.1994

 

                                                                A: CLUBUL  /  filatelic  /  BARICADA  /  vă urează

                                                                     - La mulţi ani ‘ 95 !

                                                                     ( “filatelic” este realizat prin intermediul unor

                                                                     simboluri matematice, chimice, fizice)

                                                                                mc2         l = f(v)

                                                                B: Simbol atom (ca punct pe i)

 


                                                                C:            2.2   2.4   3            D: f

 

12/94    70750 BUCUREŞTI 45, 28.12.1994

 

                                                                A: Aniversări şi comemorări  /  ale ştiinţei

                                                                     româneşti  /  Alex Sanielevici 1899 – 1969 …

                                                                     … Ştefania Mărăcineanu 1882 – 1944 …

                                                                     … Raluca Ripan 1894 – 1975 …

                                                                B: -

                                                                C: 1        D: d       

 

 

1 9 9 5

 

1/95      70750 BUCUREŞTI – 45, 27.03.95

 

                                                                A: CENTENARUL DESCOPERIRII RAZELOR X *

                                                                     WILHELM CONRAD RÖNTGEN * 150 ANI DE LA

                                                                     NAŞTERE

                                                                B: Portret cu milesime, X

                                                                C: 1   7.1                D: a şi c                 E:  II

 

2/95      6600 IAŞI – 1, 27.03.95

 

                                                                A: 150 ANI  /  DE LA  /  NAŞTEREA  /  SAVANTULUI  /

                                                                     WILHELM  /  CONRAD  /  RÖNTGEN  /  27.03.1845

                                                                B: Portret, dispozitiv utilizând fascicul de raze X

                                                                C: 1   7.1   8.3       D: a

 

 

3/95      3400 CLUJ NAPOCA 1, 26.05.1995

 


                                                                A: Wilhelm Conrad  /  RÖNTGEN  /  150 de ani  / de la

                                                                     naştere

                                                                B: Portret

                                                                C: 1        D: e şi a       E: II

 

4/95      2000 PLOIEŞTI – 1, 16.07.1995

 


                                                                A: 30 DE ANI DE LA LANSAREA PROGRAMULUI

                                                                     ŞTIINŢIFIC PROTON

                                                                B: Satelitul de cercetare Proton

                                                                C: 3   8.3   9.3       D: c         E: II

 


 

5/95      6600 IAŞI – 1, 16.07.1995

 


                                                                A: DEBUTUL PROGRAMULUI “PROTON”  /  CERCETAREA  /  RADIAŢIILOR 

                                                                COSMICE CU  /  LABORATOARE  /  AUTOMATE  /  16.07.1965 -  /  18.11.1968

                                                                B: Satelitul de cercetare Proton, reprezentare simbolică a razelor cosmice

                                                                C: 3   8.2   9.3       D: c

 

 

6/95      70750 BUCUREŞTI 45, 02.10.95

 

                                                                A: 75 ani de învăţământ  /  superior de  /

                                                                     CHIMIE …. Es …

                                                                B: -

                                                                C: 4.4     D: c         E: I ( 059/95 )

 

7/95      6600 IAŞI – 1, 12.12.1995

 

                                                                A: CENTENARUL  /  DESCOPERIRII  /

                                                                     RAZELOR X  /  25 ANI DE LA  /  LANSAREA /

                                                                     SATELITULUI  /  “UHURU”  /  (X – RAY

                                                                     EXPLORER)

                                                                B: Portret, elemente cosmice

                                                                C: 1   7.1   8.3   9.3              D: c         E: II

 

 

 

1 9 9 6

 

1/96      70750 BUCUREŞTI 45, 27.02.1996

 


                                                                A: RADIOACTIVITATE  /  100 DE ANI DE

                                                                    STUDIU  /  H. BEQUEREL  /  P. şi M. CURIE  /

                                                                     V. BIANU  /  E. RUTHERFORD  /

                                                                     H. HULUBEI  /  H. GEIGER  /

                                                                     J. şi F. JOLIOT-CURIE  / G. ATANASIU  /

                                                                     E. FERMI  /  G. MANU  / A. SANIELEVICI

                                                                B: Raze a, b, g

                                                                C: 1   3   4.1          D: c

 

2/96      76117 BUCUREŞTI – 40, 06.04.1996

 

                                                                A: EXPOZIŢIA FILATELICĂ BINAŢIONALĂ  /

                                                                     ROMÂNIA – ISRAEL * ROMFILEX ‘ 96  /

                                                                     Ziua  /  tematicii

                                                                B: Simbol atom, ş.a.

 


                                                                C:            D: e        E: I ( 038/96 )

 

 


3/96      8625 CERNAVODĂ, 17.04.1996

 

                                                A: ATINGEREA CRITICITĂŢII  /  LA REACTORUL

                                                                     NR. 1  /  DE LA CNE

                                                                B: Nucleu înconjurat  de traiectorii electronice pe care

                                                                     este înscrisă sigla CNE (Centrala Nucleară Electrică)

 


                                                                C:            3    9.1    D: b        E: I ( 023/96 )

 

4/96      8625 CERNAVODĂ, 17.04.1996

 

                                                                A: PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A C.N.E.

                                                                     mcD t  /  mgD h  /  c2 Dm  =  UIt  

                                                                B: -

                                                                C: 2.2   9.1            D: b        E: I ( 022/96 )

 

 

5/96      6600 IAŞI – 1, 17.04.1996

 

                                                                A: CNE CERNAVODĂ  /  INAUGURAREA  /  UNITĂŢII  /

                                                                     NR. 1  /  A CENTRALEI  /  NUCLEARE  /

                                                                     ELECTRICE:  /  17.04.1996

                                                                B: Simbol atom, imagine centrală, reţea transport

                                                                     energie electrică

 


                                                                C:            9.1          D: b        E: I ( 022/96, 023 /96 )

 

6/96      70750 BUCUREŞTI 45, 27.05.96

 


A: FEMEIA ÎN ŞTIINŢA ŞI TEHNICA ROMÂNEASCĂ *                     ….  / RALUCA RIPAN (1894-1975)  /  … /

     ŞTEFANIA MĂRĂCINEANU (1882-1944)  / 

B: -

C: 1        D: c         E: II

 

7/96      ALBA IULIA, 08.06.1996

 


                                                                A: SPĂRGĂTOARE DE GHEAŢĂ  /  LA POLUL NORD /

                                                                     ARKTIKA – SIBIR – ROSSIA    /  … SOVETSKI

                                                                     SOIUZ – YAMAL  /    / 

                                                                B: -

                                                                C: 9.2     D: e

 

8/96      2536 HANEŞ MINA, 05.07.1996

 

                                                                A: CENTENARUL DESCOPERIRII  / 

                                                                     RADIOACTIVITĂŢII (şi formule pentru uranit,

                                                                     uranocircit, autunit, torbernit)

                                                                B: -

                                                                C: 3   4   4.3          D: c

                                                                E: I ( 075,076, 077 şi 078/96)


 

9/96      8625 CERNAVODĂ, 11.07.1996

 


                                                                A: PRIMA CONECTARE LA REŢEA A U1 CNE

                                                                B: Simbol atom cu bec electric în centru

 


                                                                C:            9.1   9.4  D: b        E: I ( 023/96 )

 

 

10/96    6600 IAŞI – 1, 11.07.1996

 


                                                                A: CNE CERNAVODĂ  /  UNITATEA NR. 1  /  PRIMII Kwh  /  ÎN  /  SISTEMUL  /                                                           ENERGETIC  /  NAŢIONAL:  /  11.07.1996

                                                                B: (identic 5/96)                   E = mc2

 


                                                                C:            2.2   9.1  D: b

 

 11/96   8625 CERNAVODĂ, 13.09.1996

 


                                                                A: BRIGADA DE POMPIERI “DOBROGEA”

                                                                B: Simbol atom, simbol avertizare radiaţii, maşină de pompieri

 


                                                                C:            10           D: f

 

 

12/96    70750 BUCUREŞTI 45, 28.11.1996

 


A: 100 ANI DE LA PRIMA RADIOGRAFIE MEDICALĂ ÎN ROMÂNIA  /  1896 – 1996

                                                                B: Tub generator de raze X, spitalul în care a fost făcută radiografia

                                                                C: 7.1   7.2            D: c

 

13/96    6600 IAŞI – 1, 02.12.1996

 

                                                                A: CENTRALA NUCLEARĂ ELECTRICĂ  /

                                                                     CERNAVODĂ  /  GRUPUL NR. 1  /  ÎN REGIM  /

                                                                     DE  /  EXPLOATARE  /  COMERCIAL:  /

                                                                     02.12.1996 * E =  mc2

                                                                B: Nucleu compact, centrală nucleară, reţea de

                                                                     transport, energie electrică

                                                                C: 2.2   3   9.1       D: b

 

14/96    70750 BUCUREŞTI – 45, 20.12.1996

 

                                                                A: ANIVERSĂRI  /  Ion AGÂRBICEANU 1907-1971  /

                                                                      ….  /  Horia HULUBEI 1896-1971  /    /

                                                                     Ernest RUTHERFORD 1871-1937

                                                                B: -

                                                                C: 1        D: a

 


1 9 9 7

 

1/97      8625 CERNAVODĂ, 03.03.1997

 

                                                A: 3 LUNI DE LA DAREA ÎN EXPLOATARE

                                                                     COMERCIALĂ * A UNITĂŢII 1 A CENTRALEI

                                                                     NUCLEARE

                                                                B: Simbol atom, sigle CEN şi GEN (Grupul de

                                                                     Energetică Nucleară)

 


                                                                C:            8.1   9.1  D: c

 

2/97      70750 BUCUREŞTI – 45, 18.08.1997

 

                                                                A:  “ARTIKA” PRIMUL VAS DE SUPRAFAŢĂ  LA

                                                                     POLUL NORD * 20  /  ANI * 1977 – 1997

                                                                B: Simbol atom, vas pe gheţuri

 


                                                                C:            9.2          D: c         E: I ( 070/97 )

 

 

 

3/97      CLUJ –3, 18.08.97 (complementară)

 

                                                                A: 20 DE ANI DE LA PRIMA CĂLĂTORIE  /

                                                                     LA POLUL NORD  /  A    SPĂRGĂTORULUI  /

                                                                     DE  GHEAŢĂ ATOMIC  /  “ARKTIKA”  /

                                                                     1977 – 1997

                                                                B: Simbol atom, vas pe gheţuri

 


                                                                C:            9.2          D: c         E: I ( 070/97 )

 

4/97      77537 BUCUREŞTI – 16, 24 octombrie 1997

 

                                                                A: Simpozionul Internaţional de Energie

                                                                     Nucleară *  AREN (Asociaţia Română

                                                                     Energia Nucleară”)

                                                                     Produşi de fisiune

                                                                B:  -

                                                                C: 4.2   4.4   8.1    D: d        E: II

 

 

5/97      70750 BUCUREŞTI 45, 21.11.1997

 


A: ANIVERSĂRI – COMEMORĂRI  / 1997  /  … Gheorghe ATANASIU (1893 -1972)  / Alexandru PROCA (1897-1955)  /    /  Max PLANCK (1858-1947)  / 

                                                                B:  -

                                                                C: 1        D: a

 

 

 

6/97      6600 IAŞI-1, 30.12.1997

 

A: RADIOACTIVITATEA ARTIFICIALĂ  / CENTENARUL  /  NAŞTERII  / SAVANTEI  /  IRENE  /  JOLIOT-  /  CURIE  /  (1897 – 1956)                                          Reacţii

                                                                B: Portret

 


                                                                C:            1   4.1   5                D: a

 

1 9 9 8

 

1/98      6600 IAŞI – 1, 23.04.1998

 

                                                                A: CUANTELE DE ENERGIE  /  - 140 DE ANI  /  DE

                                                                     LA  /  NAŞTEREA  /  SAVANTULUI  /  MAX  /

                                                                     PLANCK:  /  23.04.1858

                                                                B: Portret, soare emiţător de fotoni  e  =  hn, satelit

                                                                     artificial

                                                                C: 1   2.3                D: a

 

2/98      CLUJ-9, 24.04.98 (complementară)

 

                                                                A: 24-25 APRILIE 1998 * PRIMA INTRUNIRE A

                                                                    SOCIETĂŢII ROMÂNE * DE MEDICINĂ NUCLEARĂ /

                                                                    CLUJ – NAPOCA

                                                                B: Simbol medical

 


                                                                C:            9.4          D: d        E: II

 

 3/98     70750 BUCUREŞTI – 45, 10.09.1998

 

                                                                A: 1923 – MARIA CURIE  /  MEMBRU DE ONOARE  /

                                                                     A SOCIETĂŢII  /  ROMÂNE  /  DE HIDROLOGIE

     MEDICALĂ ŞI  /  CLIMATOLOGIE

                                                                B: Portret

                                                                C: 1        D: a şi c

               

 

4/98      76117 BUCUREŞTI-40, 26.09.1998

 

                                                                A: A XIIa BIENALĂ  DE  FILATELIE POLARĂ  /

                                                                     SUBMARINE LA POLUL NORD  /  NAUTILUS –

                                                                     1958  /  SKATE  /  SARGO  /  SCADRON  /

                                                                     LENINSKI    KOMSOMOL  SOVEREIGN  /  POGY  /

                                                                     HAMMERHEAD  /  SAND LANCE

                                                                B: Silueta submarin atomic

                                                                C: 9.2     D: b

 

 

 

5/98      6600 IAŞI – 1, 24.10.1998

 


                                                                A: XX – NIMBUS 7 – PRIMUL SATELIT  / DESTINAT  /  SUPRAVEGHERII  / 

     AMBIANŢEI  /  TERESTRE  /  OZON  / CLIMĂ  /  POLUARE  /  SNAP 19

B: Simbol atom, elemente cosmice

 


C:            3     9.3    10          D: c

 

 


 

6/98      6600 IAŞI CENTRUL DE TRANZIT, 25.10.1998

 


                                                                A: XXV – EXPLORER – 50  /  (IMP – 8)  / STUDIUL  /  MAGNETOSFEREI,  /  AL                                                    RADIAŢIILOR  /  COSMICE  /  ŞI SOLARE:  / 25.10.1973

                                                                B: Soare, glob terestru, elemente cosmice

                                                                C: 8.2     9.3          D: c

 

 

7/98      70550 BUCUREŞTI – 40, 03.12.1998

 

                                                                A: * CUVINTE INVENTATE *  /  * ÎN SECOLUL

                                                                    XX *  /  * 1926 FOTON *  /  N. LEWIS  /

      1956 ORDINATEUR *  /  J. PERRET  /

     1966 – QUARK *  /  M. GELL – MANN  /

     1982 – PRION *  /  S. PRUSINIER

B: -

C: 1     3  D: f         E: IV

N. B. Francatură complementară în sistem

         automatizat cu logo CUVINTE INVENTATE

 

8/98      4650 DEJ, 05.12.98

 

                                                                A: W. B. Libby  /  80 ani de la naştere  /  Premiul

                                                                     Nobel pentru  /  chimie  /  Autorul tehnicii de  /

                                                                     datare cu Carbon 14  /  radioactiv

                                                                B: Portret

                                                                C: 1   3   4.1   4.4   9.4         D: a

 

9/98      70750 BUCUREŞTI – 45, 22.12.1998

 

                                                                A: LA MULŢI ANI ‘ 99 !

                                                                B: Simbol atom, CD ROM, siglă Clubului Filatelic

                                                                     BARICADA

                                                               

                                                                C:            D: f

 

 

10/98    70750 BUCUREŞTI – 45, 29.12.1998

 

                                                                A: EVENIMENTE 1998  /  G MARCONI semnal radio 1898  / Efect Compton                                                                        1923  /  Radiodatarea  1948  / Tranzistor 1948  /  Micro-calculator MICRAL –                                                                        R2E  / 1973

B: Desen simbolic

C: 1     2.1    4.1    D: c

 

N.B. Sunt evocate evenimentele: primul semnal radio peste Canalul Mânecii; radiodatarea cu 14C ; tranzistorul descoperit de J. Bardeen, W.H. Brattain, W. Shockley


 

S T A M P I L A    C E R N A V O D A    A T O M

 

Este o ştampilă utilizată la un ghişeu (desemnat prin literele GH), dependent de oficiul poştal CERNAVODA, în scopul anulării mărcilor de francare.

 

                Are o formă circulară, cu  două  cercuri; în  spaţiul  inelar  dintre  acestea este înscris numele CENAVODA ATOM, data apare în spaţiul central.

 

                Este cunoscută în (cel puţin) 3 forme:

 

1/1987 – 1988

 

Diametru  25  mm. Cercul interior este întrerupt în două locuri, diametral opuse, sus fiind plasate literele GH şi jos A sau B. Numele localităţii este precedat de cod, 8625.

 

 

 

 

 

            2/1991

 

Diametru 24 mm. Spre deosebire de cea anterioară, grupul GH este deplasat puţin spre stânga (faţă de CERNAVODA), iar sub dată apare o linie punctată.

 

 

 

 

 

            3/1996

 

Diametru 25 mm. Cercul interior este continuu, literele GH şi A fiind plasate dedesubt respectiv deasupra (faţă de cerc).

Numele localităţii nu mai este precedat de cod, locul acestuia fiind luat de o bandă neagră. În spaţiul inelar apar literele CT (desemnând judeţul Constanţa). Data este înscrisă cu litere

puţin mai înalte.

 

 

F R A N C A T U R A    M E C A N I C A

 

FM/1     C.S.E.N. INSTITUTUL DE FIZICĂ ATOMICĂ BUCUREŞTI

 

 

 

 

 

 

 

 


 


FM/2     I.C.E. ELECTRONUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

FM/3     I.C.E. METALIMPORTEXPORT (Mendeleev)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.    P L I C U R I

 

Catalogarea întregurilor poştale care, prin elementele incluse pe marca fixă şi / sau ilustraţie, se încadrează în tematica  atom,  se  realizează prin evidenţierea următoarelor caracteristici:

 

v  Elemente de identificare

1.     Numărul de ordine adoptat (cronologic)

2.     Anul emisiei

3.     Codul (inexistent la primele piese)

4.             Numărul de catalogare (înscris între paranteze) conform referinţei [2]

 

v  Marca fixă (MF)

1.     Valoarea nominală este de 55 bani la primele plicuri (1 – 14),

2 lei la următoarele (15 – 49) şi variabilă la ultimele piese (50 – 63)

2.     Culoarea este albastră (cu excepţia primelor şi ultimelor piese) 

(În scopul evitării supraîncărcării textului, valoarea nominală şi culoarea vor fi menţionate explicit numai în cazuri deosebite – schimbarea nominalului sau a culorii, variante de culoare, etc)

3.     Conţinutul imaginii este prezentat în text prin termenii: stemă, emblema poştei, figurativă sau tematică, urmaţi între paranteze, de simbolul de catalogare în [2]. Termenul “tematică” presupune existenţa unor elemente atomice (detaliate printr-o descriere adecvată), cel de “figurativă” se utilizează pentru desene lipsite de elemente atomice, iar primii doi termeni au semnificaţii evidente.

 

v  Textul, care însoţeşte ilustraţia şi explicitează condiţiile emisiei

 

v  Ilustraţia (IL), din care sunt prezentate numai elementele atomice

 

În cazul inexistenţei unui conţinut atomic în text sau ilustraţie, acestea sunt înlocuite printr-o referire la ocazia (condiţiile) emisiei.

 

La unele plicuri se întâlnesc şi erori (în  general de  machetare)  sau varietăţi, majoritatea referitoare la  hârtia  din  care  este  confecţionat  plicul (calitate, culoare, nuanţă), tapetul  interior,  nuanţe  sau  chiar  culori  diferite ale ilustraţiei. În scopul simplificării descrierii pieselor s-a adoptat următoarele notaţii:

 

            HM – hârtie mată (obişnuită)

            HV – hârtie velină (cretată, lucioasă)

            cu T – cu tapet

            fără T – fără tapet

Tn – tapet cu nuanţe (sau culori) diferite

IL n – ilustraţii cu nuanţe diferite

IL c – ilustraţii cu culori diferite

 

 

*  *  *

 

 

Au fost identificate 64 plicuri aferente tematicii ATOM, cu o distribuţie neomogenă în timp (7 până în 1980, 42 în intervalul  1981 – 1990  şi  15  din 1991). Din punctul de vedere al conţinutului  atomic,  se  constată    acesta este  prezent  la  27 plicuri atât pe marca fixă cât şi pe ilustraţie, la alte 26 numai pe marca fixă, iar numai pe ilustraţie se întâlneşte la 11 piese.

 

 

*  *  *

 

            Referinţe bibliografice:

 

[1] *   *   *  Catalogul Expoziţiei Filatelice Ziua Mărcii poştale româneşti (1986)

[2] Gheorghe Tudor (sub redacţia) – Catalogul întregurilor poştale  româneşti, vol III, Bucureşti 1997

[3] Dan N. DOBRESCU – Catalog, contribuţii la evocarea unor evenimente cu tematica ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ 1985 – 1998, Bucureşti 1999

 


1          1958                             (177)

 

                                                                MF: 55 BANI, 3 variante de culoare (brun-roşcată

                                                                sau albastru – verzui sau violetă), figurativă (ac –

                                                                reproduce marca 1850, CMPR ‘ 84)

                                                                Text: REACTORUL ATOMIC AL ACADEMIEI

RPR

IL: Imaginea părţii superioare a unui reactor,

delimitată de un cadru; culoarea este aceaşi cu a

mărcii fixe

Varietăţile principale rezultă din combinarea MF

cu hârtia, de culoare albastră sau brun roşcată

vărgată (dungile înclinate la 450, pot fi orientate

de la dreapta la stânga sau invers)

Există şi alte elemente care conduc la varietăţi,

cum ar fi: distanţa redusă la 31 mm (în loc de 41

mm) între ilustraţie şi marcă fixă; plasarea MF

ceva mai jos (cu 1 – 2 mm)

 

2          1958                             (189)

 

                                                                MF: 55 BANI, 3 variante de culoare (roşu sau

                                                                grena sau albastru), stemă (T7)

                                                                Text: REACTORUL ATOMIC AL ACADEMIEI

                                                                RPR

                                                                IL: Imagine asemănătoare cu 1/1958, dar fără

                                                                chenar şi realizată prin raster şi cu varietăţi de

                                                                culoare şi nuanţă

                                                                Hârtie: brun-roşcată albastră vărgată sau albastră

                                                                Varietăţi din combinarea culorii MF şi IL

 

 

3          1960                             (653)

 

                                                                MF: 55 BANI, albastră sau roşie, stema (T5)

                                                                Text: -

                                                                IL: Reactorul de cercetare român, reproducere a

                                                                mărcii 2038 CMPR ‘ 84.

Culoarea ilustraţiei: albastră sau roşie

Hârtia: albastră sau alb – gălbuie

                                                                Varietăţi din combinarea culorii MF şi IL

 

 

4          1960                             (658)    

 

                                                MF: 55 BANI, 3 variante de culoare (roşu sau

                                                                grena sau albastru), stema (T5)

                                                                Reproduce Text şi IL a piesei 1, pe hârtie brun –

                                                                roşcată vărgată. Nuanţe diferite atât pentru MF

                                                                cât şi IL

                                                                Liniatura pentru destinatar mai lungă (146 mm) şi

                                                                deplasată spre marginea plicului

                                                                Distanţă variabilă între marginea plicului şi IL


 

5          1973     cod 1145/73      (2785)

 

                                                        MF: 55 BANI, albastră, stemă (T12)

                                                                IL: simbol atom

                                                                Varietăţi: IL n

 

 

 

 

 

 

6          1975     cod 0021/75      (3160)

 

                                                                MF: 55 BANI, albastră, stemă (T12)

                                                                IL: Stema judeţului Argeş cu simbol atom

 

 

 

 

 

 

7          1980     cod  0189/80     (4635)

 

                                                                MF: 55 BANI, albastră, stemă (T12)

                                                                IL: Stema municipiului Piteşti cu formula structurală

a benzenului

Varietăţi:

ü  IL n

ü  Pete de culoare pe IL

 

 

 

8-13      1981     cod 0113-0118/81          (4867 – 4872)

 

                                                                MF: 55 BANI, tematică (np) – simbol atom

                                                                Set emis cu ocazia “A 10-a sesiune ştiinţifică de

vară a Societăţii cultural ştiinţifice Stroeşti –

Argeş”

 

 

 

 

 

 

14         1981     cod 0345/81      (4919)

 

                                                                MF: 55 BANI, tematică (od) – atom de hidrogen şi                                                                      formula stabilită de Procopiu pentru magneton

                                                                IL: Portretul lui Ştefan Procopiu, după un tablou

de Ion Hatmanu

Varietăţi:

ü  IL n

ü  Pe unele piese prenumele eronat al pictorului

a fost corectat: Dan

 


 

15         1982     cod 0196/82      (5044)

 


                                                                MF: 2 LEI, tematică (pg) – simbol şi formulă

specifică emisiei de laser

Text: CONFERINŢA  /  ŞI ŞCOALA

INTERNAŢIONALĂ DE LASERI ŞI APLICAŢII  /  Bucureşti 30.VIII – 11.IX.1982

IL: Corelativ de imagini iterativ cu laser

Varietăţi:

ü  IL n

ü  Tn                                                                                                                                                                          

 

16         1982     cod 0197/82      (5045)

 

                                                                MF şi Text: identic cu 15

                                                                IL: Platforma Măgurele

 

17         1982     cod 0198/82      (5046)

 

                                                                MF şi Text: identic cu 15

                                                                IL: Plasmă produsă cu laserul neodim

                                                                Varietăţi:

ü  IL n, IL c

ü  T n

18         1982     cod 0199/82      (5047)

 

                                                                MF şi Text: identic cu 15

                                                                IL: Generarea armonicii a doua la laserul YAG:Nd

                                                                Varietăţi:

ü  IL n, IL c

ü  T n

19         1982     cod 0200/82      (5048)

 

                                                                MF şi Text: identic cu 15

                                                                IL: Tăierea plăcuţelor de siliciu pentru tiristoare

                                                                de mare putere cu laser YAG:Nd

                                                                Varietăţi:

ü  IL n, IL c

ü  T n

20         1982     cod 0201/82      (5049)

 

                                                                MF şi Text: identic cu 15

                                                                IL: Tăierea ţevilor de metal cu laserul                                                                                                                                             Varietăţi:

ü  IL n, IL c

ü  T n

21-26    1983     cod 0014-0019/83          (5080 – 5085)

 

                                                                MF: 2 LEI, tematică (pl) – simbol atom şi reţea cristalină

                                                                Text: COLECŢIA DE MINERALOGIE ESTETICĂ

                                                                C. GRUESCU – OCNA DE FIER  / Judeţul Caraş – Severin

                                                                IL: Minerale (în ordine: Andradit – Calcit, cuarţ, dolomit – Dolomit – Marcasit –

                                                                Dendrite de Mangan – Fieroligist şi cuarţ)

                                                                Varietăţi:

ü  IL n, IL c

ü  T n

 

 

27-29    1983     cod 0145-0147/83          (5272 – 5274)

 

                                                                MF: 2 LEI, tematică (np) – simbol atom

                                                                Set emis cu ocazia “ A 12-a sesiune ştiinţifică de

vară a societăţii cultural – ştiinţifice Stroeşti –

Argeş”

 

 

 

 

30         1984     cod 0201/84      (5408)

 

                                                                MF: 2 LEI, tematică (qw) – simbol atom

                                                                Emis cu ocazia “Primului salon filatelic al cercului

Bucur”

                                                                Varietăţi: două tipuri diferite prin hârtie (mată sau

velină) şi nuanţele tapetului

 

 

 

31         1985     cod 0105/84      (5563)

 

                                                                MF: 2 LEI, tematică (sk – simbol radiaţie laser şi

TQE (iniţiale de la Trends in Quantum Electronics)

                                                                Text: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ  / 

“TENDINŢE DE DEZVOLTARE  /  ALE

ELECTRONICII CUANTICE” /

                                                                Bucureşti 2 – 6 septembrie 1985

                                                                (Titlul conferinţei este redat şi în engleză şi rusă)

                                                                IL: Tăierea ţevilor de oţel cu laser cu CO2

                                                                Varietăţi: două tipuri de plicuri, diferite prin nuanţa

imaginii şi prezenţa sau absenţa tapetului

 

32         1985     cod 0106/85      (5564)

 

                                                                MF şi Text: identic 31

                                                                IL: Laser pulsat cu colorant LPC 77, utilizat în

                                                                oftalmologie şi măsurarea poluării

                                                                Varietăţi: idem 31

                                                                Eroare de machetare: pulsat (eronat) în loc de

pulsant (corect)

 

33         1985     cod 0107/85      (5565)

 

                                                                MF şi Text: identic 31

IL: ROTOPLAN: echipament cu HE – Ne pentru nivelarea terenurilor

Varietăţi: idem 31

Eroare de machetare: HE (eronat) în loc de He (corect)

 

34         1985     cod 0108/85      (5566)

 

                                                                MF şi Text: identic 31

IL: Bilas 10: bisturiu cu laser CO2, utilizat în neurochirurgie

                                                Varietăţi: idem 31

 

35         1985     cod 0109/85      (5567)

 

                                                                MF şi Text: identic 31

IL: ALGOCS: echipament de aliniere cu laser pentru

orientarea şi controlul direcţiei în subteran

                                                Varietăţi: idem 31

 

36-38    1986     cod 0105/86      (5640 – 5642)

 


                                                                MF: tematică (ta) – simbol atom

                                                                Set emis cu ocazia “A 15-a sesiune ştiinţifică de vară

                                                                a societăţii cultural – ştiinţifice Stroieşti – Argeş”

 

 

 

 

39         1986     cod 0105/86      (5645)