C L U B U L    F I L A T E L I C    B A R I C A D A

 

                                   Fondat:                                                            23 august 1990

                                   Personalitate juridică:                                         3 octombrie 1990

                                   Afiliat la Federația Filatelică Română - FFR:        1990                

 

 

O B I E C T I V E L E    C L U B U L U I

 

Ø  Promovează filatelia tematică din domeniul  „științ㠖 tehnic㠖 cultură”.

Ø  Sprijină și îndrumă pe membrii săi în realizarea de exponate și / sau studii în domeniile enunțate mai sus.

Ø  Organizează activități filatelice (ședințe de informare, ședințe de lucru și schimb filatelic, simpozioane, întâlniri cu oameni de știință, expoziții tematice și comemorative).

Ø  Statornicește relații de colaborare cu Administrația Poștală Națională și unitățile sale specializate, în vederea realizării unor materiale filatelice în conformitate cu  domeniile enunțate mai sus.

Ø  Stabilește și dezvoltă legături cu organizații filatelice de profil din țară și străinătate.

Ø  Editează materiale filatelice tematice, precum și alte materiale cu caracter omagial, cataloage.

 

 

CONDUCERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dan ANGHELESCU

Vicepreședinte

 

Cezar VASILESCU

Vicepreședinte

 
            Dan N. DOBRESCU                                             

            Președinte                                                                    

 


E X P O Z I T I I

 

            ȘTIINȚA ȘI TEHNICA ‘ 90 / 11 – 16 noiembrie 1990

 

            Expoziția filatelică interjudețean㠄ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICÔ – ed. a VI-a, organizată în acest an pentru prima dată de „Clubul Filatelic BARICADA”, în perioada 12 – 16.11.1990, a fost găzduită de sălile expoziționale ale Asociației Filateliștilor din București. Sponsorizată de Editura „Baricada”, IPA București, reprezentanța din București a firmei „Ecocentro” și întreprinderea particular㠄ELPIS”, expoziția s-a bucurat de participarea unor împătimiți ai tematicii „știință și tehnică”.

 

            Cuvântul de deschidere a fost rostit de Dl acad. Radu Voinea și de Dl. Dumitru F. Dumitru – președintele AFB. La vernisaj a participat un numeros public.

 

            Au fost prezentate 26 de colecții (2 – clasa în afara concursului, 19 - clasa competiție maturi, 3 – clasa competiție tineret, 2 – clasa literatură filatelică). Juriul (președinte, dl. prof. univ. Dan Anghelescu) a acordat: 2 diplome în rang de medalie de vermeil, 6 argint mare, 6 argint (din care una pentru tineret), 6 bronz – argintat (din care două pentru tineret), 4 bronz.

 

            Medalii de vermeil au obținut domnii Vasile Banciu (Minerale și roci, împletire de frumos și util), cu Marele premiu al expoziției al expoziției (1000 lei); Alexandru Bartoc (Aeromaxime), cu premiul pentru cel mai bun exponat cu tematica aviație (800 lei). Medalii de argint mare au obținut: Dan N. Dobrescu (De la teoria lui Hermann Oberth la practică), cu premiul memorial „Ing. Traian Sachelarie” (700 lei); Aurelian Cîrjeu (Pământul și bogățiile scoarței terestre), cu premiul pentru cel mai bun exponat de știință (350 lei); Dan Grecu (Programul Vostok), cu premiul pentru cel mai bun exponat cu tematica cosmos (350 lei); Ionel Grigorescu (Nave înfruntând ghețurile), cu premiul pentru cel mai bun exponat cu tematica tehnică (350 lei); Dan Țăran (Construcții pe ștampile publicitare), cu premiul special (400 lei); Florin Tudor (Avoinul și istoria sa - maxime), cu premiul pentru cel mai bun exponat de maximafilie (350 lei) oferit de Societatea Română de Filatelie Tematică și Maximafilie. Alte premii au obținut domnii: Dan Anghetescu (premiul Comitetului de Organizare), Lucian Albinescu, Ștefan Cristian Lescuț și domnișoarele Mihaela Tudor (premiul pentru cel mai bun exponat de tineret) și Mihaela Diaconu. Premii în valoare de 5200 lei au fost sponsorizate de Editura „Baricada”.

 

            A fost realizat un catalog în care semnează: acad. Radu Voinea (Săptămâna internațională a științei și păcii), dr. Valeriu S. Neaga (O manifestare filatelică cu semnificație internațională). De asemenea, catalogul conține lista materialelor filatelice cu tematica „știință și tehnic㔠realizate de club.

 

            Materialele filatelice realizate cu acest prilej au fost prezentate în tableta din numărul precedent al săptămânalului nostru. Președintele juriului a avut, în ziua de 13.11.1990, o discuție cu expozanții privind modalitățile de îmbunătățire a exponatelor.

 

 

Baricada, I(45), 20.11.90, 10


 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baricada, I(43), 6.11.90, 10

 

            EXPOZIȚII FILATELICE PERSONALE:

http://www.philatelica.ro/personal-philatelic-exhibitions.htm

            ZIUA – SALONUL CAMPIONILOR 2003:

                                   http://www.philatelica.ro/ziua-salonul-campionilor-2003.htm

            SALONUL LILIPUT 2005:

 http://www.philatelica.ro/salonul-LILIPUT-2005.htm

 

 

M A T E R I A L E

 

Expoziția filatelică JUNIMEA 2005

 

                                                                       PO178b

                                                                       25.04.05

                                                                       014700 BUCUREȘTI – 1

            EXPOZIȚIA FILATELICĂ „JUNIMEA” 2005           Tânăr lucrând la calculator

                                                                       Tuș negru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L’ECHO DE LA TIMBROLOGIE, octombrie 2005, no. 1785, p.58